Түгээмэл асуулт хариултууд (FAQs)

ISpeakBetter-ын мэдлэгийн үндэс


I. ISpeakBetter-ын хичээлүүд
ISpeakBetter-ын хичээлүүдийн тухай
ISpeakBetter нь дэлхий даяар ганцаарчилсан, онлайн Англи хэлний сургалтыг интернэт талбараар дамжуулан оюутнууддаа хүргэдэг. Бид Европийн хэл судалгааны хүрээлэнгийн (CEFR) стандартын дагуу оюутнуудын түвшинг тогтоож ажилладаг.

Курсууд
Бид стандарт ангилалын таван (5) курсыг санал болгодог: (1) Ярианы анги; (2) Бизнесийн Англи хэл; (3) Хүүхдийн Англи хэл; (4) IELTs болон (5) TOEFL. Байгууллагын эсвэл их хэмжээтэй худалдан авалт хийсэн хэрэглэгч өөрсдийн хэрэгцээнд нийцсэн тусгай хөтөлбөр захиалах боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд төлбөр нэмэгдэж тооцогдоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзэх: http://ispeakbetter.com/courses

Хичээлүүд
ISpeakBetter өөрийн хичээлийн хөтөлбөрийг хичээл нэг бүрээр боловсруулж гаргадаг. Курсууд ялгаатай тооны хичээлүүдтэй. Ихэвчилэн хичээл тус бүр нь 30 минутанд багтаж ярилцаж ажиллахаар зориулагдсан. Гэвч оюутан тус бүрийн сургалтын үйл явц өөр өөр байдаг тул манай багш нар оюутны сургалтын явцтай нийцүүлэн хөтөлбөрөө уян хатан болгож хичээлийг өгөөжтэй зохион байгуулдаг.