ISpeakBetter компани эсвэл боловсролын байгууллага

Бидэнтэй түнш болох

Танай сургууль, компани, байгууллагад Англи хэлний онлайн сургалтын найдвартай түнш хэрэгтэй байна уу?


Олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн Англи хэлний сургуультай хамтран ажиллаж баг хамт олноо хөгжүүлэх нь ирээдүйн амжилтынхаа төлөө оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалтын нэг билээ. Энэ чухал үүргээ та бидэнтэй хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой.

Оюутан тус бүрийн гүйцэтгэлийг тухайн цаг бүрт Англи хэлний хичээл болгоноор нь хянах болон үр ашигтай төлөвлөлтийн системийг ISpeakBetter санал болгодог. Бид Англи хэлний багш нар, сургуулийн удирдах баг болон хүний нөөцийн менежерүүдтэй нягт хамтран ажиллаж өөрийн хэрэглэгчиддээ үнэ цэнийг өгч чаддаг.


Already Partner? Sign inISpeakBetter-ийн түншийн талбар


Талбар нь та оюутан бүрийн үйл явцыг хянахад голлон зориулагдсан. Энэ талбарын давуу талуудыг хаанаас ч, хэзээ ч та үзэж мэдэж болно.

Partner Panel
  • Оюутнуудын өдөр тутмын хичээлийн хуваарийг харах.
  • Оюутнуудын гүйцэтгэлийг (оноо) шалгах.
  • Хичээл бүрийн дараа багшийн дүгнэлттэй танилцах.
  • Оюутны бүртгэлийг идэвхижүүлэх, идэвхигүй болгох.
  • Оюутны мэдээлэлд засвар оруулах.
  • ISB админтай хэзээ ч чатаар холбогдож тусламж авч болно.
  • Багш болон оюутнуудын хичээлийн тэмдэглэлийг шалгах болон хичээлийн ярианы бичлэгийг сонсох.

Танай сургууль, компани, байгууллага дээр Англи хэлний сургалтыг хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулах талаар бид таньтай зөвлөлдөхөд бэлэн байна.


Холбоо барих!

ISpeakBetter-тэй түнш болох алхамууд


Бидэнтэй имэйлээр холбогдох.


Ганцаарчилсан ярилцлага хийх.


Гэрээний дагуух асуудлуудыг хэлэлцэж тохирох.


ISpeakBetter-ын системд элсэх.


ISpeakBetter хичээлээ эхлэх!