2017 оны 7 сарын 19-нд шинэчлэгдсэн

ISpeakBetter-ын Нууцлалын журам


A. Таны хувийн мэдээлэл
Бид таныг манай сайтад бүртгүүлэх үед таны хувийн мэдээллийг бүртгэж авдаг. Энэ нь таны элсэх хүсэлтийг баталгаажуулах үйл ажиллагааг баталгаажуулж өгч байгаа юм. Таны оюутны талбарыг бий болгоход таны мэдээлэл хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр та вэбсайт эсвэл апп-аар дамжин бүх функц, бүтээгдэхүүнийг ашиглах боломжтой болно.

Бас тантай бид яг хичээл тус бүр, интернэт хичээлийн өрөө гэх мэтэд таны мэдээллийг ашигладаг. Энэ харилцааны хүрээнд яаралтай үед холбоо барих, системийн шинэчлэл, хичээл хэзээ эхлэх талаарх сануулга мэдээлэл, ISpeakBetter-ын албан ёсны мэдээ гэх мэт олон зүйлс энд багтана. Мөн бид шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээ, урамшуулал хөнгөлөлт зэргийг танруу имэйлээр явуулах болно.

Манай вэбсайт болон гар утасны аппликейшин нь нууцлал болон найдвартай байдлын үүднээс тогтмол хэрэглэгчийн нууцлалын хүрээнд нэвтрэх бүрт мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг. Бид бас Malware Scanning байнга ашигладаг.

Таны хувийн мэдээлэл өндөр нууцлал бүхий системд хадгалагдах бөгөөд компаниас тусгай эрх бүхий цөөн хүн тус системд нэвтрэх эрхтэй. Энэ хүмүүс бүх мэдээллийн нууцлалыг хадгалах үүрэг хүлээсэн байдаг. Нэмж хэлэхэд багш нар таны хувийн мэдээллийн үзэх эрхгүй байдаг. Тиймээс хэрэв багш нар ISpeakBetter-ын системээс тусдаа холбогдвол support@ispeakbetter.com мэдэгдэнэ үү. Бид мэдээллийн нууцыг Secure Socket Layer (SSL) technology-ын дагуу чандлан хадгална.

Бид хэрэглэгч захиалга өгөх хэсэгт нэвтрэх, хүсэлт илгээх, мэдээллээ баталгаажуулах гэх мэт олон үйлдэлд таны мэдээллийн нууцлалыг баталгаатай байлгах арга хэмжээг авч ажилладаг. Бүх төлбөр төлөлтийн мэдээллүүд зөвхөн тухайн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн хүрээнд явагддаг бөгөөд манай сервер рүү мэдээлэл дамжуулагдах, хадгалагдах асуудал байдаггү. Бид таны төлбөрийн карт/Paypal-ын мэдээллийг хадгалдаггүй.

ISpeakBetter-ын бүртгэлээрээ нэвтэрч та дурын үед өөрийн хувийн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулах боломжтой.